Dodatkowe zabezpieczenie

Dodatkowe zabezpieczenie

Możesz dodatkowo analogowo rozciąć wybrany obwód  (np. rozrusznik)  z wykorzystaniem istniejącego wyjścia o obciążalności 1A